REGULAMIN

Regulamin

Regulamin

międzynarodowego konkursu dla dyrygentów orkiestr dętych

Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2021

Zmiany w Regulaminie Konkursu:

zmiany z dnia 28.10.2021 r.:

§ 2, pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu II zostanie podana do publicznej wiadomości do 3 listopada 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej Konkursu (www.conductors.warsawwinds.pl).

§ 2, pkt. 9 otrzymuje brzmienie:

Uczestnik zakwalifikowany do etapu II Konkursu zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty wpisowej w terminie do 9 listopada 2021 r.: […] <dalsza część pkt.9 nie ulega zmianie>

§ 2, pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

Nie uiszczenie przez uczestnika dodatkowej opłaty wpisowej w terminie do 9 listopada 2021 r. jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w etapie II Konkursu. W tym przypadku Jury Konkursowe ma prawo zakwalifikować do II etapu uczestnika I etapu z listy rezerwowej.

Źródło fotografii:
131114-F-AV193-060.JPG by Staff Sgt. Wesley Farnsworth Released, public domain / fragment oryginału