ORKIESTRY

Orkiestry

Muzycy towarzyszący uczestnikom konkursu:

Pianiści

II etap konkursu

Łukasz Nagórka – pianista, pianista-akompaniator, pedagog. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Anny Jastrzębskiej- Quinn. Studiował również na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Laureat konkursów i festiwali pianistycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Koncertował m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Austrii. Od 2014 r. pracuje jako wykładowca na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC.  

Misato Tokuda – pianistka, urodzona w 1990 roku w Kioto. Swoją edukację rozpoczęła w Japonii, gdzie w 2009 roku ukończyła Hamamatsu Gakugei High School, a następnie kontynuowała studia w Tokyo College of Music. W 2010 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu prof. Bronisławy Kawalla i kameralistyki prof. zw. Mai Nosowskiej. Jest laureatką drugiej nagrody na Young Artist Piano Competition w Japonii, a także srebrną medalistką International Chopin Piano Competition in Asia w Tokio. Działalność koncertową prowadzi dwukierunkowo: solową i kameralną. W tej pierwszej należy odnotować jej udział w koncertach monograficznych na terenie uczelni, poświęconych twórczości Schumanna, Liszta, Szymanowskiego. W dziedzinie kameralnej towarzyszy wielu wybitnym solistom. Swój kunszt pianistyczny doskonaliła na kursach mistrzowskich w Polsce i Hiszpanii, prowadzonych m.in. przez profesorów: Pavla Gililova, Stanislava Pochekina i Wojciecha Kocyana.  

Dęta orkiestra kameralna

III etap konkursu

W skład dętej orkiestry kameralnej powstałej na potrzeby trzeciego etapu Konkursu wejdą studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Skład zespołu dostosowany będzie do repertuaru trzeciego etapu – Petite symphonie pour vents Charlesa Gounoda (9 muzyków: flet, dwa oboje, dwa klarnety, dwa fagoty, dwie waltornie).

Orkiestra Koncertowa
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

IV etap konkursu / koncert galowy

Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego od kilkudziesięciu lat ukazuje bogactwo polskiej kultury narodowej. Upowszechnia ją w środowisku wojskowym i cywilnym – w kraju oraz poza jego granicami.

Orkiestra wchodzi w struktury Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, którego przedmiotem działalności jest opracowywanie programów artystycznych i organizowanie koncertów m.in. estradowych, plenerowych, kameralnych, symfonicznych, solistycznych i chóralnych. Z Zespołem współpracują uznani artyści scen polskich – śpiewacy, piosenkarze, tancerze i aktorzy. Zespół prowadzi działalność promocyjną i wydawniczą oraz upowszechnia twórczość artystyczną kierowaną do wielopokoleniowej widowni.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego odwołuje się do wielkiej tradycji narodowo-patriotycznej, która rozwijała się w duchu chrześcijaństwa. Repertuar muzyki sakralnej stanowią utwory o tematyce religijnej, począwszy od Bogurodzicy po msze i pieśni kościelne. Artyści w mundurach występują także biorąc udział w różnotematycznych uroczystościach narodowych. Oprócz dawnych pieśni wojennych i wojskowych w programach znajdują miejsce nowe utwory, także z gatunku muzyki pop.

Strona internetowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Źródła fotografii i opisów:

Nagłówek – fot. SGGW / Orkiestra Reprezentacyjna SGGW / fragment oryginału

Łukasz Nagórka i Misato Takuda – biografie i fotografie – materiały własne artystów

Orkiestra Koncertowa RZAWP: fot. i opis – materiały prasowe RZAWP