Komunikat – termin ogłoszenia wyników I etapu

Informujemy, że na wniosek Jury Konkursu, termin ogłoszenia wyników I etapu Konkursu ulega zmianie. Wyniki pierwszego etapu Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2021 zostaną ogłoszone 3 listopada 2021 r. (poprzednim terminem ogłoszenia wyników I etapu był 31 października).

W związku z tym zmianie ulegają następujące punkty Regulaminu Konkursu:

§ 2, pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu II zostanie podana do publicznej wiadomości do 3 listopada 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej Konkursu (www.conductors.warsawwinds.pl).

§ 2, pkt. 8 Regulaminu Konkursu

§ 2, pkt. 9 otrzymuje brzmienie:

Uczestnik zakwalifikowany do etapu II Konkursu zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty wpisowej w terminie do 9 listopada 2021 r.: […] <dalsza część pkt.9 nie ulega zmianie>

§ 2, pkt. 9 Regulaminu Konkursu

§ 2, pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

Nie uiszczenie przez uczestnika dodatkowej opłaty wpisowej w terminie do 9 listopada 2021 r. jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w etapie II Konkursu. W tym przypadku Jury Konkursowe ma prawo zakwalifikować do II etapu uczestnika I etapu z listy rezerwowej.

§ 2, pkt. 10 Regulaminu Konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *