JURY 2019

Jury
Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019

Profesor zwyczajny – sztuk muzycznych, dyrygentura symfoniczno-operowa, kompozycja. Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 1986 prowadzi klasę dyrygentury na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie; Pełnił funkcję Kierownika Zakładu Wychowania Muzycznego i Literackiego Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W 1992 roku otrzymał od Prezydenta RP tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych; ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej; juror międzynarodowych konkursów muzycznych; prowadzi międzynarodowe kursy mistrzowskie.

Studia w PWSM w Warszawie na Wydziałach: Instrumentalnym – skrzypce, dyplom 1972; Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki – dyrygentura symfoniczno-operowa, dyplom 1973; kompozycja – 1974; studia muzyczne zagraniczne: Szwajcaria, Węgry, ZSSR; 1982 – przewód artystyczny I stopnia  (obecnie doktorat sztuki) w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie; 1984 – przewód artystyczny II stopnia (obecnie habilitacja) w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 1972–1974 wykładowca PWSM w Warszawie; 1975–1980 – starszy wykładowca PWSM w Bydgoszczy; 1980–1986 – adiunkt, docent, dyrektor Instytutu Wychowania Muzycznego WSP w Zielonej Górze, 1996–2001 profesor zwyczajny AŚ w Kielcach.  1966–1979 nauczyciel w szkołach I i II stopnia.

Działalność zawodowa – dyrygencka i menadżerska: 1972–1974 – kierownik muzyczny i pierwszy dyrygent Centralnego Zespołu Artystycznego WP; 1974–1978 — dyrygent orkiestry symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy; 1979–1980 — dyrektor naczelny i artystyczny, pierwszy dyrygent Państwowej Orkiestry Kameralnej w Toruniu; 1980–1986 — dyrektor naczelny i artystyczny, pierwszy dyrygent Państwowej Filharmonii w Zielonej Górze oraz Żagańskiej Kameralnej Sceny Operowej; 1985–1991 — dyrektor naczelny i artystyczny, pierwszy dyrygent Orkiestry Symfonicznej i Chóru PRiTv w Krakowie; 1987–1995 — Principal Permanent Conductor w Vienna Modern Masters CD Company, (Austria i USA); 1992–1994 – konsultant artystyczny i pierwszy dyrygent Państwowej Filharmonii im. S. Moniuszki w Koszalinie; 1995–2001- dyrektor naczelny i artystyczny oraz pierwszy dyrygent w Filharmonii Świętokrzyskiej oraz Kieleckiej Sceny Operowej; 2001–2006 dyrektor artystyczny i pierwszy dyrygent Chóru Kameralnego Muzyki Cerkiewnej przy Warszawskiej Operze Kameralnej; 2002 – dyrektor artystyczny i pierwszy dyrygent Orkiestry Festiwalowej im. I.J. Paderewskiego w Warszawie. Od 1995 – kierownik muzyczny i dyrygent szef Yeongnam Opera Company w Daegu Korea Południowa. Od 2005 – juror i stały dyrygent koncertów finałowych i laureatów na Międzynarodowym Konkursie na Instrumenty Dęte Blaszane i Perkusję w Jeju Korea Południowa.

Koncertuje od 1966 w kraju i za granicą dając ponad 7000 koncertów symfonicznych, oratoryjnych i operowych (m.in. w  takich krajach jak: Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Iran, Islandia, Jugosławia, Kanada, Korea Południowa, Kuba, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, USA, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) na uwagę zasługują: trzy koncerty oratoryjne dla Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II, koncerty z okazji 5. i 10. rocznicy śmierci króla Belgii Boduina z udziałem królowej Belgii Fabioli, całoroczne koncerty festiwalowe w roku J.S. Bacha (2000), oraz premiery operowe na otwarcie New Opera House (2004) w Daegu (Korea Płd.) i gale operowe na otwarcie Culture and Art Center Keimuyng University (2008) w Daegu; od 1972 nagrania dla radia, telewizji i filmu, od 1977 nagrania dla wytwórni płytowych: Balcanton (Bułgaria), Cambria Records (USA), Cecilianum RecordsCentaur Records (USA), Connifer Records (Wielka Brytania), JIGU (Korea Płd.), Polish RecordsPolskie NagraniaVeritonVienna Modern Masters (Austria i USA).

Najważniejsze kompozycje: Divertimento na smyczki i perkusję, 1966; Oratorium Pater Kolbe, 1969; Kantata Wit Stwosz, 1970; Stabat Mater, 1990; Kantata na 15-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II, 1991; Fantazja na skrzypce solo, 2002; Dwie Impresje arabskie na skrzypce solo, 2006; Kantata Santo subito, 2006; Kantata Nowennalia, 2006; Mały kaprys na skrzypce solo, 2006; Kaprys świętokrzyski na skrzypce solo, 2006; Dumka Babicka z wariacjami na skrzypce solo, 2006; Giovanile na orkiestrę symfoniczną, 2006; Liryki miłosne, 2007; Treny amerykańskie, 2007; Oratorium Totus tuus, 2008; Kantata Polak Papieżem, 2008; Kantata Łza, 2008; Lament i Toccata mazowiecka na skrzypce i fortepian lub orkiestrę, 2009; Missa Solemnis, 2010; Baśń muzyczna Pyza na polskich dróżkach, 2011; Fantazja AZ na skrzypce solo, 2012; Missa Solemnis Sti Joannis Paulus II, 2014; Tryptyk koreański na skrzypce, perkusję i orkiestrę dętą blaszaną, 2016; Poemat Walc Fale Dunaju i Tamizy na skrzypce, sopran i orkiestrę (do poematu A. Andrych), 2017; Lemento di St. Andrea Kim na skrzypce, perkusję i orkiestrę dętą, 2019; Hymn Bezpieczna młodość (wiersz K.C. Buszmana), 2019.

Najważniejsze opracowania: K. Kurpiński – Symfonia Bitwa pod Możajskiem, 1982; M. Kamieński – Opera Nędza uszczęśliwiona, 1983; M. Kamieński – Kantata na 100-lecie Odsieczy Wiedeńskiej, 1984; W. Żeleński – Kantata na 200-lecie Odsieczy Wiedeńskiej, 1986; K. Jezierski – Kantata Casimire terris mirae, 1986. Współorganizator 7 Międzynarodowych Konferencji Naukowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2008–2013. Współredaktor 3 monografii naukowych 2010–2012.

Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, 1985; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 1996; Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 2004; odznaką Zasłużony Działacz Kultury PolskiejMedalem im. K. SzymanowskiegoMedalem im. K. Kurpińskiego; Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki II stopnia; nagrodami I stopnia JM Rektorów WSP w Zielonej Górze, Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach; laureat kilkunastu nagród regionalnych i nagród środowisk twórczych — Nagroda dla Młodych Twórców, Zielona Góra, 1985; Grand Prix du disque Accademie Charles Cross – Paris, 1991; „Nike” Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 2001; Bene Meritum Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 2006; Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Operowym w Daegu, 2010; Współnagroda za najlepszą produkcję operową roku w Korei Płd., 2010; Medal Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, 2016; Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, 2017; Medal uznania nr 108 Gubernatora Jeju (prowincji Korei Południowej), 2018;

Dyrygent – absolwent Wojskowego Liceum Muzycznego im. Karola Kurpińskiego w Gdańsku oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury orkiestr dętych. W roku 1998 ukończył studia podyplomowe w zakresie chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a w roku 2000 studia podyplomowe w zakresie emisji głosu w tej samej uczelni. Od roku 1987 związany z Orkiestrą Koncertową Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, początkowo jako instrumentalista, a następnie jako dyrygent. W latach 2004 – 2008 pełnił funkcję Dowódcy – Kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego.

Jest autorem blisko stu transkrypcji i aranżacji muzycznych na orkiestrę dętą. Dokonał wielu nagrań płytowych jako instrumentalista i dyrygent. Wielokrotnie zapraszany do udziału w pracach jury festiwali i konkursów orkiestr dętych, jak również jako wykładowca warsztatów dla dyrygentów i tamburmajorów. Od kilkunastu lat jest członkiem zarządu (od 2015 – prezes) polskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Muzyki Wojskowej. Od roku 2009 jest dyrygentem Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach, z którą wielokrotnie zdobywał najwyższe laury na festiwalach i konkursach dla amatorskich zespołów muzycznych.

Urodził się w 1976 roku w Żerkowie (województwo Wielkopolskie). W 1996 roku ukończył Wojskowe Liceum Muzyczne w Gdańsku, następnie w 2002 roku został absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. W lipcu 2013 roku ukończył dyrygenturę na Akademii Muzycznej w Poznaniu (specjalizacja – dyrygentura orkiestr dętych).

W latach 1996-2002 sprawował funkcję tamburmajora Orkiestry Reprezentacyjnej Krakowskiego Okręgu Wojskowego, z którą występował na wielu festiwalach i koncertach w Polsce i Europie. W latach 2007-2011 był tamburmajorem Orkiestry Arcelor Mittal Poland. W sierpniu 2012 roku został odznaczony honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Obecnie pracuje jako muzyk w Orkiestrze Wojskowej w Krakowie. Jarosław Ignaszak najwięcej energii poświęca dyrygenturze, której podporządkował rozwój swojej kariery muzycznej. Od wielu lat uczestniczy w warsztatach dla dyrygentów tamburmajorów orkiestr dętych jako instruktor sztuki władania buławą marszową. Prowadzi różne nie zawodowe zespoły dęte. W latach 1997-2008 dowodził orkiestrą dętą „Sygnał” z Radziszowa, która, pod jego batutą, zdobywała czołowe miejsca na małopolskich festiwalach orkiestr dętych. Od 2004 roku dyryguje prężnie rozwijającą się Orkiestrą Wieniawa z Raciborowic pod Krakowem. Koncertowali w wielu miastach Europy, a nawet na audiencji u Papieża Benedykta. Zdobyli m.in. pierwsze miejsce w XIII Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych, w 2008 roku nagrał z orkiestrą płytę. Od 2009 prowadzi, również z powodzeniem, Orkiestrę Dętą „Kosynierzy” z Luborzycy.

Jarosław Ignaszak ukierunkowuje swoją karierę dyrygenta na pracę z młodzieżą. Mimo, że w wielu przypadkach pracuje z muzykami-amatorami, dzięki swojemu wielkiemu zaangażowaniu, wytrwałej pracy i odpowiedniemu podejściu, prowadzone zespoły i orkiestry szybko się rozwijają i osiągają sukcesy. Wypracował wyjątkowy styl pracy, który odznacza się dużą swobodą, bezpośredniością i poczuciem humoru. Dla swoich podopiecznych jest nie tylko dyrygentem i nauczycielem, kształtującym ich warsztat i wrażliwość muzyczną, ale jest również kolegą i przyjacielem z zespołu.

Dyrygent, kompozytor, instrumentalista, pedagog, popularyzator wiedzy o muzyce. Ukończył Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (kierunek: dyrygentura symfoniczno-operowa) na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Licencjat obronił w klasie prof. Marka Pijarowskiego, studia magisterskie – w klasie prof. Szymona Kawalli. W 2017 roku uzyskał na macierzystej uczelni tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Laureat licznych konkursów z zakresu teorii muzyki, kompozycji oraz improwizacji. Finalista II i III edycji programu Scena Młodych Warszawskiej Opery Kameralnej, w ramach którego poprowadził prawykonania oper współczesnych kompozytorów. Artysta od 2011 jest prelegentem koncertów edukacyjnych w Filharmonii Narodowej w Warszawie, a od 2014 pracuje jako dyrygent-pedagog w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. W 2016 album sopranistki Joanny Freszel Real Life Song, na którym artysta dyryguje prawykonaniami utworów Miłosza Bembinowa i Katarzyny Szwed, otrzymał dwie nominacje do nagrody Fryderyka oraz prestiżową nagrodę Les Orphées d’Or.

Jako dyrygent współpracuje także z Filharmonią Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonią Rybnicką im. Braci Szafranków, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Teatrem Muzycznym Arte Creatura oraz Teatrem Rozmaitości w Warszawie. Od 2017 jest wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Warto nadmienić, że z prowadzonymi przez siebie młodzieżowymi orkiestrami dętymi, artysta występował w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Filharmonii Częstochowskiej oraz w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Członek jury w II etapie Konkursu

Z zamiłowania kompozytor z zawodu finansista. Swoją przygodę z muzyką rozpoczynał w rodzinnym Zamościu, gdzie przez pierwsze 4 lata pobierał lekcje gry na gitarze klasycznej by później wzrócić się w kierunku gitary elektrycznej i muzyki rockowej. W wieku 13 lat założył swój pierwszy zespół a następnie do końca liceum tworzył wiele projektów muzycznych od reggae po mocny rock, w których był głównym kompozytorem repertuaru. Mimo wielkiej pasji do muzyki studia ukończył w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na kierunku zarządzanie finansami. Od 2008 roku mieszka i pracuje Warszawie. Przez 2,5 roku jako basista współtworzył stołeczny zespół ICON by następnie zwrócić się w kierunku gitary jazzowej, pobierając lekcje u zawodowego gitarzysty jazzowego (Michał Przerwa Tetmajer – Jazzpospolita). Był to okres instensywnej nauki techniki gitarowej jak i teorii muzyki. W styczniu 2017 rozpoczął kursy na Berklee College of Music skupione wokół kompozycji i instrumentacji do filmu i mediów. Professional Certificate uzyskał w marcu 2018, a kursy zakończył w lipcu. W pażdzierniku 2018 rozpoczął podyplomowe studia kompozycji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina u dr Aldony Nawrockiej.

Mimo, że komponuje od momentu opanowania pierwszych chwytów gitarowych, to tak naprawdę za najważniejsze kompozycje uznaje te powstałe dopiero po 2014 roku. Wśród nich są: Whole-tone impression (2014), November in Am na fortepian i smyczki (2016), From down till light na orkiestrę kameralną (2017), Dance in the eastern night na orkiestrę symfoniczną (2017), Image for cello no. 1 na wiolonczelę solo (2018), Wariacje filmowe na temat arii Szumią jodły na gór szczycie S. Moniuszki (2018), Dimension zero na organy (2019), Looking through the glass na 4 skrzypce (2019).  Poza tym jest autorem ponad stu miniatur w formie film cue. Obecnie skupia się na pisaniu współczesnej muzyki poważnej i do mediów. Pasję kompozytorską dzieli z pracą zawodową jako konsultant biznesowy w branży IT.

Członek jury w III etapie Konkursu

Polski kompozytor i pianista, laureat 14 nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach kompozytorskich, członek Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Studia kompozycji ukończył w klasach prof. zw. dr hab. Stanisława Moryto i prof. zw. dr hab. Pawła Łukaszewskiego w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (2012, 2014) Do jego najwybitniejszych kompozycji należą: Angstroms I na orkiestrę z 2014 roku (wykorzystuje w nim Ujednolicone Skale Kolorystyczne – autorski pomysł), States Of The Matter na wielką orkiestrę symfoniczną z 2015 roku, I Koncert fortepianowy z 2011 roku, który kompozytor wykonał w sali koncertowej UMFC w październiku 2011 roku, Kwartet Smyczkowy wydany przez Ablaze Records na płycie CD Millenial Masters vol. 5,  wydany przez Schott Music Verlag, a nagrodzony I nagrodą na Konkursie „Musica Sacra” Seven Last Words of Christ na chór mieszany a cappella, a także wykonany ostatnio w Stanach Zjednoczonych w College-Conservatory Of Music Kwintet Fortepianowy Dreaming Music. Ponadto Słotwiński jest autorem symfonii (w tym Symfonia „Credo”, I Symfonia „Symfonia Pieśni Miłosnych” i II Symfonia), muzyki kameralnej: m. in. Sonata fortepianowa oraz muzyki filmowej (etiudy zgłaszane na Transatlantyk Film Festival 2015 i 2016 i German Game Music Award oraz Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie 2016 i Zurich Film Festival ), elektronicznej (RGBy II) i elektro-akustycznej (Symphony Of Independence). Utwory Słotwińskiego były wielokrotnie nagradzane (m. in. I nagroda na Opus966 w 2014, II nagroda na Konkursie im. Pendereckiego „Sopot Classic” w 2015), jest autorem ponad 50 kompozycji: w tym 70 minutowego oratorium „Noachis Terra” na solistów, chór i wielką orkiestrę symfoniczną; jest wielokrotnym stypendystą MKiDN, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Banku Societe Generale (2008, 2010-2012). Swe kompozycje ponadto konsultował na licznych kursach, spotkaniach i warsztatach z: Joelem Hoffmanem, Lowellem Liebermannem, Vladimirem Scolniciem, Zygmuntem Krauze, Edwardem Sielickim i Sławomirem Czarneckim.

Jest także czynnym pianistą i dyrygentem (w 2016 założył własną orkiestrę Warsaw Modern Players, z którą dokonał nagrania swojego utworu „Urban Games” oraz doprowadził do wykonania swojej kantaty „Song Of Bathsheba”), jest autorem rekonstrukcji Koncertu fortepianowego g-moll op. 36 Wojciecha Sowińskiego z 1836, którego wyciąg na jeden fortepian odnalazł w Stanach Zjednoczonych, sprowadził do kraju i na tej podstawie stworzył od podstaw partyturę utworu ze zorkiestrowanymi tutti i skomponowanymi akompaniamentami.

Tajniki sztuki pianistycznej przekazali mu liczni profesorowie, a wśród nich: Anna Jastrzębska-Quinn, Ewa Bogucka, Irina Rumiancewa, Borys Petruszański, Piotr Paleczny, Edward Auer, Szabolcs Esztenyi (improwizacja fortepianowa), Maria Sterczyńska (kameralistyka), Maria Garbyś, czy Emilian Madey (podczas studiów w UMFC). W w 2016 roku odbył kursy kompozycji i orkiestracji filmowej podczas Hollywood Music Workshop pod kierunkiem Conrada Pope’a (orkiestrator Johna Williamsa, Howarda Shore’a i in., Gwiezdne Wojny, Hobbit) i aranżacji jazzowej z Nan Schwartz (wielokrotna laureatka Emmy). Jego utwory wykonywane były w Warszawie, Sopocie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Lwowie, Milnie w Chorwacji i Cincinnati.

Źródła fotografii i opisów:
Fot.: sheet-music-music-piano-instrument by Pixabay, public domain / fragment oryginału
Szymon Kawalla: fot. i biografia: UMFC w Warszawie
Adam Czajkowski: fot. RZAWP / biografia: materiały organizatora
Jarosław Ignaszak: fot. i biografia: Orkiestra Wieniawa
Jarosław Praszczałek: fot. i biografia – Jarosław Praszczałek
Tomasz Dudziński: fot. i biografia – Tomasz Dudziński
Artur Słotwiński: biography: Artur Słotwiński / photo: Artur Słotwiński – facebook